Rese- och betalningsvillkor

Anmälningsavgift

 

Bokningen gäller först när anmälningsavgiften är betald.

Anmälningsavgiften som är 50 % av totalbeloppet

skall vara betald senast två veckor innan fisketuren.

 

 

Slutbetalning

 

Återstående del av belopp betalas vid fisketillfället.

eller en vecka innan fiskeresan.

 

 

Återbud

 

Vid återbud som görs senast en vecka innan fiskeresan

betalas anmälningsavgiften tillbaka.

Vid återbud mindre än en vecka innan fisktillfälle sker ingen återbetalning.

Förutom vid sjukdom då sjukintyg kan uppvisas.

 

 

Avlysning

 

Willes Fishing & Adventures förbehåller sig rätten att avlysa ett fiskearrangemang

grundat på sjukdom, otillräcklig anmälan eller andra oförutsedda händelser.

Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inkl anmälningsavgift.

Vid avlysning på grund av hårt väder och om ej heller alternativt fiske kunnat

genomföras så erbjuds kunden ett nytt datum för fiske inom ett år framåt i tiden.

Dock betalas ej anmälningsavgiften tillbaka vid dessa situationer.

Slutlikvid minus anmälningsavgift återbetalas till kunden om kunden inte vill

anta en ny dag för fiske inom ett år.

 

 

Försäkringar

 

Varje enskild deltagare ansvarar själv för att inneha relevanta och giltiga försäkringar.

 

 

 

Willes Fishing & Adventures påtager sig inget ansvar för oförutsedda

händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares

sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved