Anmälningsavgift


Bokningen gäller först när anmälningsavgiften är betald.
Anmälningsavgiften som är 50 % av totalbeloppet
skall vara betald senast två veckor innan fisketuren.


Slutbetalning

Återstående del av belopp betalas vid fisketillfället.
eller en vecka innan fiskeresan.


Återbud

Vid återbud som görs senast en vecka innan fiskeresan
betalas anmälningsavgiften tillbaka.
Vid återbud mindre än en vecka innan fisktillfälle sker ingen återbetalning.
Förutom vid sjukdom då sjukintyg kan uppvisas.


Avlysning

Willes Fishing & Adventures förbehåller sig rätten att avlysa ett fiskearrangemang
grundat på sjukdom, otillräcklig anmälan eller andra oförutsedda händelser.
Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inkl anmälningsavgift.
Vid avlysning på grund av hårt väder och om ej heller alternativt fiske kunnat
genomföras så erbjuds kunden ett nytt datum för fiske inom ett år framåt i tiden.
Dock betalas ej anmälningsavgiften tillbaka vid dessa situationer.
Slutlikvid minus anmälningsavgift återbetalas till kunden om kunden inte vill
anta en ny dag för fiske inom ett år.


Försäkringar

Varje enskild deltagare ansvarar själv för att inneha relevanta och giltiga försäkringar.
Willes Fishing & Adventures innehar alla relevanta försäkringar för genomförandet
av fisketurerna.


Willes Fishing & Adventures påtager sig inget ansvar för oförutsedda
händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares
sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.© Jacob Andersson